Haar Baat Samjhana Saada, Sambhav Nahi Radhe, Samay Samjhaega (Lyrics) हर बात समझाना, सदा संभव नहीं राधे, समय समझायेगा